Finansije TOP: Kako su banke i osiguravajuće kuće radile u 2020?

Redakcija
Redakcija
Bonitet.com

Poslednji članci iz ove rubrike

Prema rang listi objavljenoj u godišnjoj ediciji „Finansije TOP“ u izdanju ekonomskog mesečnika „Biznis i finansije“, AIK banka je bila najprofitabilnija banka u Srbiji u 2020. godini,  dok je na listi osiguravača po ostvarenoj premiji, kao i godinu ranije, Dunav osiguranje.

Kako se navodi u ediciji, AIK banka je bila najprofitabilnija banka u Srbiji u 2020. godini, dok je Banka Intesa posle dužeg vremena izgubila vodeću poziciju i pala je na drugo mesto sa dobiti koja je iznosila nešto manje od 9,5 milijardi dinara. Na trećem mestu je Raiffeisen banka sa profitom od preko 5,5 milijardi dinara, četvrta je UniCredit banka čija je dobit bila nešto ispod 5,4 milijardi, a među prvih pet je i Komercijalna banka, ali sa dobiti koja je pala ispod tri milijarde dinara.

Izuzev AIK banke, sve ostale vodeće banke su zabeležile pad profitabilnosti. Najveće smanjenje profita u poređenju s 2019. godinom je imala Komercijalna banka, što se može tumačiti i uobičajenim „šminkanjem bilansa“ u procesu privatizacije koja se odvijala prošle godine, navodi se u ediciji „Finansije TOP“.

Kada je reč o poslovanju osiguravajućih društava, prema rang listi objavljenoj u ediciji „Finansije TOP“, u 2020. godini najveću premiju je ostvarilo Dunav osiguranje u iznosu od 29,7 milijardi dinara, što čini oko 26 odsto ukupne premije na tržištu.

Na drugoj poziciji nalazi se Generali osiguranje sa premijom od 22,1 milijardu dinara. Wiener Stadtische osiguranje je sa premijom od 13,2 milijarde dinara dospelo na treće mesto, pomerivši se za poziciju više u odnosu na 2019. godinu. Na četvrtom mestu je DDOR Novi Sad sa premijom od 13,09 milijardi dinara, dok je na petoj poziciji Triglav osiguranje sa premijom od 7,1 milijardu dinara.

Ukupna premija je rasla nešto više od dva odsto u 2020. u odnosu na godinu ranije, odnosno sa 107 povećala se na 110 milijardi dinara. Procentualno gledano, najveći rast od oko 50 odsto ostvarilo je unit-linked, životno osiguranje povezano sa investicionim fondovima, dok je najveći pad zabeležilo osiguranje pomoći na putu, oko 60 odsto.

Preporučujemo

Pratite nas