Kako na zakonit, bezbedan i etički način koristiti sve prednosti veštačke inteligencije?

Piše: Andrea Pogačnik, direktor Službe za usklađenost poslovanja, Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Prema podacima analize koju je sprovela EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)u oblasti osiguranja motornih vozila i zdravstvenog osiguranja, još 2018. godine, veštačku inteligenciju je koristilo 31% evropskih kompanija koje su učestvovale u analizi. Evropski osiguravači primenjuju AI sisteme za obradu novih i nasleđenih skupova podataka, vođenje marketinških kampanja, poboljšanje korisničkog iskustva ili unapređenje postojećih proizvoda, koristeći chatbotove koji su dostupni 24 časa dnevno.

Sada, kada više nije pitanje da li će doći do primene AI i u našim društvima, već se samo razlikuju načini i vremenski okviri njenog uvođenja, neophodno je da se bavimo time kako ćemo na zakonit, bezbedan i etički način koristiti sve prednosti koje nam ona omogućava.

Veštačka inteligencija predstavlja značajne rizike za prava i slobode pojedinaca i potrebno je da se osvrnemo na sam regulatorni okvir njene primene i analiziramo osnovno uporište u propisima za njenu zakonitu, bezbednu i odgovornu implementaciju.

U okviru Evropske digitalne strategije, EU želi da reguliše oblast veštačke inteligencije kako bi obezbedila bolje uslove za razvoj i korišćenje ove inovativne tehnologije. Važno je istaći Evropsku inicijativu o veštačkoj inteligenciji iz 2018. godine (Artificial Intelligence for Europe), a u aprilu 2021. Evropska komisija je predložila prvi zakonodavni okvir EU za veštačku inteligenciju (Harmonised rules on artificial intelligence and amending certain Union legislative acts). Prema istom, AI sistemi se analiziraju i klasifikuju prema riziku koji predstavljaju za korisnike. Različiti nivoi rizika će značiti da će sistem biti strože ili manje strogo regulisan. Prema najavama Evropske komisije, usvajanje konačne verzije zakona očekuje se do kraja 2023. godine. Osim pomenutih propisa, veštačka inteligencija u EU i dalje potpada pod sveobuhvatan zakonodavni okvir, a u oblasti osiguranja su to: Direktiva Solventnost II, Direktiva o distribuciji proizvoda osiguranja, Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti i Direktiva o privatnosti.

Kada posmatramo regulativu naše zemlje, na prvom mestu se ističe Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020–2025. godine, čija realizacija mera bi trebalo da osigura da se veštačka inteligencija razvija i primenjuje na bezbedan način i u skladu s međunarodno prepoznatim etičkim principima kako bi se iskoristio potencijal ove tehnologije za unapređenje kvaliteta života, kao i za dostizanje Ciljeva održivog razvoja.

U februaru 2023. usvojene su Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije (dalje: „Smernice”), koje su sačinjene, između ostalog, i na osnovu Preporuka o etici sistema veštačke inteligencije (Recommendation on the Ethics of AI) koje je doneo UNESCO 2021. godine. Vlada je svojim Zaključkom preporučila da Smernice primenjuju svi državni organi i organizacije, ustanove, javna preduzeća, kao i sva druga pravna i fizička lica koja razvijaju i/ili upotrebljavaju sisteme veštačke inteligencije.

Smernice izdvajaju četiri načela za stvaranje, primenu i upotrebu sistema veštačke inteligencije koji će biti dostojni ljudskog poverenja, a to su: 1) objašnjivost i proverljivost, 2) dostojanstvo, 3) zabrana činjenja štete i 4) pravičnost.

Na pomenutim načelima su formirani uslovi, čija ispunjenost vodi ka pouzdanoj i odgovornoj veštačkoj inteligenciji, a kako slede: 1) delovanje (posredovanje, kontrola, učešće) i nadzor, 2) tehnička pouzdanost i bezbednost, 3) privatnost, zaštita podataka o ličnosti i upravljanje podacima, 4) transparentnost, 5) različitost, nediskriminacija i ravnopravnost, 6) društveno i ekološko blagostanje i 7) odgovornost.

U cilju provere ispunjenosti Uslova, Smernice su definisale Upitnik koji je namenjen svim organizacijama koje koriste AI da lakše procene njihovu uskađenost sa Uslovima. Upitnik je polazna osnova koju različite društveno-ekonomske oblasti mogu dalje prilagoditi svom poslovanju. Analizirajući krucijalne propise koji su u ovom momentu u primeni ili u najavi u oblasti AI, dolazimo do nekoliko ključnih zajedničkih imenitelja, a oni se ogledaju u obezbeđivanju etičnosti, bezbednosti i zaštite privatnosti i podataka o ličnosti. Svaka organizacija, a posebno finansijske institucije, koje koriste ili razvijaju sisteme veštačke inteligencije trebalo bi da se vode ovim principima, kao i procenom rizika baziranoj na njima. U te svrhe je veoma poželjno (iako nas trenutna regulativa na to imperativno ne obavezuje) usvojiti interne procedure koje definišu primenu i/ili razvoj veštačke inteligencije, a pre njenog uvođenja i tokom njene primene obavezno je periodično ili po potrebi procenjivati rizike, sprovoditi adekvatne analize iz oblasti zaštite podataka o ličnosti (DPIA), kao i iz oblasti zaštite informacione bezbednosti.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde