Oznaka: asa central osiguranje

Završeno spajanje – nastalo najveće osiguravajuće društvo u BiH

Dve osiguravajuće kuće - ASA Osiguranje i Central osiguranje su okončale proces spajanja, čime je nastalo najveće osiguravajuće društvo u Bosni i Hercegovini - ASA Central osiguranje. „Prethodna 2022.godina, za nas je bila jedinstvena i najdinamičnija u istoriji poslovanja. Uprkos izazovima koje su doneli globalni događaji i tržišni tokovi, u 2022. godini smo ostvarili snažan rezultat uz paralelno vođenu integraciju svih poslovnih procesa i sistema...

Nema rezultata