Oznaka: atlantska plovidba

Dubrovačka kompanija investira 137 miliona dolara u nove brodove

Globalna brodarska industrija trenutno uživa u najvišem nivou prihoda još od 2008. godine s obzirom da je kombinacija snažnog skoka potražnje za celim nizom roba te poremećenih nabavnih lanaca zbog pandemije, vozarine brodova za rasute terete podigao na gotovo rekordni nivo.   Kako bi iskoristili takvu situaciju u dubrovačkoj kompaniji “Atlantska plovidba” odlučili su da naruče gradnju dva broda za rasute terete u jednom kineskom brodogradilištu,...

Nema rezultata