Oznaka: ditrih bonhefer

Sa velikom moći dolazi i velika glupost protiv koje smo nemoćni – Bonhefer

U mnogim tekstovima Ditrih Bonhefer se pitao kako je moguće da cela nacija podlegne pod uticaj jednog režima, pa se tako zaustavljao na pojmovima ’glupost’, ’moć’ i ’zlo’. Nemački filozof, teolog i na kraju žrtva nacističkog pokreta Ditrih Bonhefer (1906-1945) posvetio je svoj život borbi protiv ’suludih Hitlerovih ideja’, kako je pisao. Šta je zapisao o gluposti u nadi da je bolje razume i nađe...

Nema rezultata