edison

Prvi zakoni moći po Grinu za sve u ’igri’

Po rečima Roberta Grina autora knjige ’48 zakona moći’, njegova namera nije bila da ovom knjigom prikaže kako se stiče moć, već upravo suprotno, da pomogne svakom da prepozna tuđe pokušaje ovladavanja svakodnevicom. Grin je pokušao da lakim jezikom, razumljivo i čitljivo sažme ljudska iskustva o moći i svede ih na 48 zakona. Kritika ga je poredila i sa Makijavelijem koji je pre više od...

Nema rezultata