eugenij proto

Kad se zapitate: Da li sam ja inteligentan?

Istraživanje nedavno sprovedeno na čelu sa profesorom Eugenijem Protom sa Univerziteta Adam Smith Business School u Glazgovu, zaključeno je sledećim iskazima: Čovek visoke inteligencije pokazuje visok nivo saradnje i više zarađuje.Ova saradnja podrazumeva podršku i pomoć timskom kolegi, veru u timski rad.Plus, oni koji su kooperativni pokazalo se da imaju odličnu sposobnost da vide širu sliku i da uče iz iskustva.Visoka inteligencija omogućava čoveku da...

Nema rezultata