finexpertiza

MINIVJU: Maja Marić, CEO FinExpertiza Srbija

„Revizija je naša ekspertiza i njen značaj u poslovanju svake kompanije je nezamenjiv. Uloga revizora kao nezavisnih stručnih lica jeste da daju kredibilitet brojkama u finansijskim izveštajima, da svojim izuzetnim znanjem i veštinama budu podrška kompanijama u rešavanju izazovnih situacija, kao i u unapređenju poslovanja. Mi smo ti koji brinu o kvalitetu finansijskog izveštavanja, obelodanjivanja i adekvatnoj primeni računovodstvenih standarda i propisa. Našim klijentima...

Nema rezultata