Oznaka: intelektualci

Čomski poziva intelektualce da preispitaju svoje odgovornosti

U čuvenom eseju koji je napisao i objavio pre 58 godina, Noam Čomski (95) je pisao o odgovornostima koje svaki intelektualac ima. Da bi svako razumeo šta podrazumeva pod ’intelektualcem’, Čomski je dao nedvosmislene opise: „To su individue koje imaju privilegiju da se obrazuju, imaju privligiju pristupa informacijama koje su sposobne da analiziraju, preispituju kao i da izazivaju društvene norme i pravila i političke strukture...

Nema rezultata