kris meford

Liderstvo je precenjeno – Ko su lideri koje treba ’ubiti’?

„U društvu u kojem su svi toliko opsednuti vođstvom i liderima, kako to da smo u tome toliko loši?“ Uprkos hiljadama seminara i edukacija, savetima iskusnih u svim dostupnim formama, literaturi koja se više ne da ni prebrojiti i dalje ne može da se zažmuri na podatak da čak 79 odsto zaposlenih napušta svoje poslove zbog ’jadnog’ menadžmenta (rečeno terminom autora Baketa i Meforda). Kajl Baket...

Nema rezultata