Oznaka: marsh

Osiguranje potraživanja: Golub na grani ili vrabac u ruci

Piše: Daniel Jolić, viši stručni saradnik za saradnju sa klijentima, specijalista za osiguranje potraživanja Marsh Potraživanja u generalnom smislu su budući novac, odnosno likvidni deo aktive poverioca za isporučene robe ili usluge koje će kasnije biti plaćene. Između potraživanja (golub na grani) i gotovog novca (vrabac u ruci), postoji vremenski pomak, koji sa sobom nosi manju ili veću dozu neizvesnosti i nepredvidivosti (bez izuzetka), a...

Da li je i kompanijama potrebno „zdravstveno osiguranje“?

Piše: Bojan Jovanovic, direktor sektora za korporativne klijente, Marsh Poslednjih godina na tržištu osiguranja u Srbiji svedoci smo jednog pozitivnog i pohvalnog trenda kojim poslodavci dokazuju da brinu o svojim zaposlenima i većina kompanija im obezbeđuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pruža mogućnost najbrže i najbolje moguće zdravstvene nege u slučaju potrebe. Iz godine u godinu primećujemo rast premije i zaključenih ugovora osiguranja ovog tipa, koja...

Nema rezultata