Oznaka: osiguranje

Šta nam donosi 2024. u sektoru osiguranja?

Piše Rastko Filipović, direktor Sektora za reviziju i računovodstveno savetovanje, Deloitte Srbija     Već postaje navika da se pri završetku svake godine, na istu osvrćemo sa utiskom da je bila turbulentna nadajući se da će naredna biti bolja u ekonomskom i geopolitičkom pogledu. Taj trend se nastavlja, tako da možemo reći  da je 2023. godina bila ista takva. Inflacija je i dalje bila na visokom nivou...

Šta podrazumeva dopunsko osiguranje od teških bolesti?

Piše: Slobodanka Vukadinović, direktorka Sektora životnih osiguranja “Triglav osiguranja Srbija” Životno osiguranje je „trčanje na duge staze”. Edukacijom i ukazivanjem na prednosti koje donosi osiguranje života, povećava se svest ljudi o njegovom značaju. S time su saglasni i stručnjaci, jer podaci ukazuju da interesovanje za osiguranje života iz godine u godinu raste i da fokus ljudi nije više isključivo na osiguranju imovine i automobila. Imajući u...

Šta donose junski „Svet osiguranja“ i „Svet bankarstva i investicija“

Na putu ka svojim pretplatnicima su novi brojevi “Sveta bankarstva i investicija” i “Sveta osiguranja”. A majskim izdanjima možete čitati sledeće: PRETPLATA NA MAGAZIN U novom...

Tranzicija i produkcija

Piše: Petar Jovanović, direktor Službe za aktuarijat, Triglav Osiguranje Počevši od prvog kvartala 2023. godine, osiguravajuća društva koja posluju u Srbiji, a čija su matična...

Optimalno pokriće za obnovljive izvore energije

Specijalizovani smo za sve segmente procesa ugovaranja osiguranja za projekte obnovljive energije – od procene rizika ili mogućih opasnosti koje mogu opteretiti projekat, preko...

Šta donose majski „Svet osiguranja“ i „Svet bankarstva i investicija“

Na putu ka svojim pretplatnicima su novi brojevi “Sveta bankarstva i investicija” i “Sveta osiguranja”. A majskim izdanjima možete čitati sledeće: PRETPLATA NA MAGAZIN U novom...

MINIVJU: Branko Rađen, Business Line Manager kompanije ASEE

Razvoj finansijske industrije tokom poslednje decenije sve više se oslanja na primenu novih tehnoloških rešenja. Sa jedne strane, primetan je sve veći broj aplikacija...

IV regionalna konferencija “Rizici novog doba: održivost i izdržljivost”

Šta je održivo poslovanje po ESG principima, da li je izvodljivo u sadašnjim globalnim okolnostima, i kada će postati neophodno i u Srbiji –...

Šta donose aprilski „Svet osiguranja“ i „Svet bankarstva i investicija“

Na putu ka svojim pretplatnicima su novi brojevi “Sveta bankarstva i investicija” i “Sveta osiguranja”. A aprilskim izdanjima možete čitati sledeće: PRETPLATA NA MAGAZIN U novom...

Osiguravači se okupili u Budvi

Nacionalni biro osiguravača Crne Gore i Crnogorsko aktuarsko društvo organizovali su u Budvi konferenciju “Izazovi na tržištu osiguranja u Crnoj Gori i regionu”. Izvršni direktor...

Šta donose martovski „Svet osiguranja“ i „Svet bankarstva i investicija“

Na putu ka svojim pretplatnicima su novi brojevi “Sveta bankarstva i investicija” i “Sveta osiguranja”. A martovskim izdanjima možete čitati sledeće: PRETPLATA NA MAGAZIN U novom...