Oznaka: poslovna tajna

Poslovna tajna: Koje novine donosi novi Zakon?

Pre nedelju dana, tačnije 5.juna stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti poslovne tajne koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila krajem maja.  Cilj Zakona je usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, a donosi i niz novina. Za čitaoce portala Bonitet.com Advokatska kancelarija "Milošević" izdvaja neka od najvažnijih novih rešenja, a kako navode novi Zakon o zaštiti poslovne tajne predstavlja još jedan korak Republike Srbije...

Nema rezultata