Oznaka: sprski karakter

Vladeta Jerotić o pravoj krizi i srpskom karakteru

Da krupne nevolje pokreću na promene pisao je i psihijatar Vladeta Jerotić. Ovde se oslanjao na iskustvo Junga koji je tvrdio da je ’čovek čudovišno konzervativno biće’ koga na promenu mogu da pokrenu samo takve, velike nevolje. U tekstu o krizama i lažnim krizama u životu ljudi i naroda, Jerotić je na svoj duboko analitičan i razgovetan način uspeo da objasni šta je kriza, ona...

Nema rezultata