terence tse

Terence Tse za Bonitet.com: Ljudski faktor u procesu digitalizacije je ključan

Terence Tse je dugogodišnji profesor na COTRUGLI Business School i profesor na Hult International Business School, sa bogatim internacionalnim znanjem i iskustvom u biznis dizajnu, a na svetskim mapama pozicionirao se i kao vodeći autoritet u domenu veštačke inteligencije i digitalne ekonomije. Kroz svoje radove “The Great Remobilization” i “The AI Republic”, Tse istražuje kako lideri, u vreme izuzetnih globalnih previranja, mogu kreirati otpornije i...

Nema rezultata