Oznaka: vidan marković

UNIQA 3.0: Započeo proces transformacije u UNIQA Srbija

UNIQA Srbija započela je 1. januara 2021. godine proces strateške transformacije. Da bi kreirala organizaciju sa centralnom i primarnom orijentacijom na klijente, uz efikasniji i još kvalitetniji servis, poslovanje je strukturirano na tri poslovna modela: Poslovi sa stanovništvom i malim preduzećima (Retail), Korporativno poslovanje i Afiniti (Corporate & Affinity) i Banko osiguranje. Cilj procesa transformacije “UNIQA 3.0” obuhvata usklađivanje procesa na 15 tržišta u zemljama Srednje...

Nema rezultata