viktor frankl

Ako nemate meraki, neće biti ni smisla ni bogatstva

Meraki je, istoričari kažu, starogrčka magična reč. Teško ju je prevesti. Kada nešto, bilo šta radite meraki, dajete bar mali deo sebe. Filozofi pišu da meraki hoda po tankoj liniji između strasti i zanimanja. I ne misle pri tom na bavljenjem hobijem ili nekom prolaznom zanimacijom. Meraki nije obavljajnje posla za finansijsku nadoknadu kada sve zadovoljstvo nestaje po dogovorenoj uplati ili realizovanom projektu. Neki su od...

Viktor Frankl: odgovori o smislu za sve u krizi i patnji

Viktor Frankl (1905-1997) je bio austrijski lekar, psihijatar, praktičar koji je iskusio život u četiri logora u tri ratne godine Drugog svetskog rata. Izgubio je sve svoje i našao se u surovim okolnostima ’od kojih je i košmar bio bolji’ i u situacijama koje potiru svaki tračak ljudske egzistencije. Mučenja, torture, ponižavanja i trpljenje bile su svakodnevica i Frankla i svih logoraša tog vremena. Pa...

Nema rezultata