Oznaka: vladanje

Do moći možete lako samo, da li ste spremni?

Po nekakvom ’algoritmu’ ljudske prirode do sada znanom, čoveku je gotovo nesnosno kada ne može da kontroliše druge ljude ili događaje. To stvara osećaj bespomoćnosti, a čovek želi da se održi, kako je to pisao Kaneti (Masa i moć, 1960.) i želi moć, što više moći. „Iza svake moći krije se želja da se drugi ljudi uklone s puta, da se čovek posluži drugima kako...

Nema rezultata