Oznaka: wtw

Osmajlić, WTW: Spremni smo za promene

„Iako se finansijske institucije smatraju tradicionalnim delatnostima, koje u generalnoj percepciji populacije ne teže inovacijama u većem obimu, realnost je upravo drugačija. Mišljenja sam da se inovacije u osiguranju mogu podeliti u dve osnovne grupe, i to inovacije u delu razvoja potpuno novih osiguravajućih proizvoda i inovacije u delu distribucije i sprovođenja osiguranja. Značajnu konkurentsku prednost učesnik na tržištu osiguranja može steći upravo inoviranjem...

Nema rezultata