Oznaka: životno osiguranje

Trendovi u industriji osiguranja u Crnoj Gori daju osnova za optimizam

„Digitalna transformacija, kao ključna promena u privredi, na globalnom nivou, prisutna je u velikoj meri i u poslovanju osiguravača u Crnoj Gori. Imajući u vidu da prodaja osiguranja preko poslovnih banaka pokazuje sve veći značaj i rast broja zaključenih ugovora, ovaj kanal distribucije doživljavam kao veliki potencijal za dalji razvoj i prodaju novih proizvoda paralelno sa razvojem digitalnih servisa banaka i osiguravajućih društava“, kaže...

Šta podrazumeva dopunsko osiguranje od teških bolesti?

Piše: Slobodanka Vukadinović, direktorka Sektora životnih osiguranja “Triglav osiguranja Srbija” Životno osiguranje je „trčanje na duge staze”. Edukacijom i ukazivanjem na prednosti koje donosi osiguranje života, povećava se svest ljudi o njegovom značaju. S time su saglasni i stručnjaci, jer podaci ukazuju da interesovanje za osiguranje života iz godine u godinu raste i da fokus ljudi nije više isključivo na osiguranju imovine i automobila. Imajući u...

Wiener Städtische uvodi tri nova dopunska osiguranja

Wiener Städtische osiguranje uvodi tri nova dopunska osiguranja koja se mogu ugovoriti uz osnovnu polisu životnog osiguranja, saopšteno je iz ove kompanije. U pitanju su...