Pravila korišćenja i zaštita privatnosti

SADRŽAJ I USLUGE PORTALA Bonitet.com

Portal Bonitet.com svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vesti, kolumne, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, reč stručnjaka. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal Bonitet.com zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Portala Bonitet.com kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Portala Bonitet.com, bez obaveze prethodne najave.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vesti objavljene na Portalu Bonitet.com, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji:

1) povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica

2) povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti

3) je prevaran, obmanjujući, neistinit

4) je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu

5) je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički

6) promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe

7) je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu

8) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, uklonimo ili onemogućimo pristup bilo kom Sadržaju i Nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredba ili da je na drugi način štetan za Portal Bonitet.com.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa „bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice“, takođe „ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica“.

Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu Bonitet.com ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom Bonitet.com.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi „netražene“ mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija Portala Bonitet.com zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija Portala Bonitet.com nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije Portala Bonitet.com.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal Bonitet.com može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika našeg Portala Bonitet.com (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Portal Bonitet.com poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

Portal Bonitet.com može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika Portala Bonitet.com, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

COOKIES – KOLAČIĆI

Ovaj veb sajt koristi cookies (kolačiće). Kolačići su informacije sačuvane na vašem hard disku koje služe vašem boljem korisničkom iskustvu i funkcionisanju Bonitet.com portala. Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih mreža i analiziranje saobraćaja. Takođe delimo informacije o tome kako koristite sajt sa partnerima za društvene mreže, oglašavanje i analitiku. Ako nastavite da koristite naše veb-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića. Bonitet.com koristi različite tipove kolačića. U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozovete svoju saglasnost iz Deklaracije o kolačićima na našim veb-stranicama. Saznajte više o nama, ko smo, kako možete da kontaktirate sa nama, odnosno kako obrađujemo lične podatke u okviru naših pravila o zaštiti privatnosti privatnosti. Vaša saglasnost se odnosi na domen bonitet.com, a detaljnu deklaraciju o kolačićima možete pogledati na linku.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAĆI

Portal Bonitet.com sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal Bonitet.com nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal Bonitet.com nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na Portalu Bonitet.com kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na Portalu Bonitet.com. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na Portalu i izvan Portala Bonitet.com isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Portal Bonitet.com nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na Portalu Bonitet.com može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Portalu Bonitet.com ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Portala Bonitet.com, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati štetu Portalu Bonitet.com ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Portalu Bonitet.com povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno Vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

NEWSLETTER

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, biće zatražene u slučaju da korisnik želi da se prijavi za primanje posebnog Bonitet.com newslettera. Prijavom na mailing listu korisnik daje saglasnost da se njegova e-mail adresa koristi u obradi ličnih podataka. Bonitet.com upotrebljava lične podatke isključivo za slanje personalizovanih newslettera. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s personaliziranog newslettera. Nakon odjave, nećemo više slati personalizovane newslettere. Odjava je moguća bilo kad i besplatna je. Korisnik može zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze mailing liste. Zahtev se može predati lično, poštom na adresu redakcije ili kroz kontakt formu na našem saju www.bonitet.com