„Rastemo mnogo brže od tržišta“

Globos osiguranje ove godine slavi 30 godina poslovanja, a Siniša Pratljačić, predsednik Izvršnog odbora ove osiguravajuće kuće kaže da su spremni za proširenje i unapređenje postojećih proizvoda sa ciljem da ovu godinu završe kao peti osiguravač po visini premije ostvarene u oblasti neživotnog osiguranja. Najviše se uzda u znanje i posvećenost zaposlenih jer kako kaže „ljudi rade posao i  posao su ljudi“.

„Bez naših zaposlenih i ulaganja u naše zaposlene jednostavno nema razvoja ni Globos osiguranja“, ističe Pratljačić za Svet osiguranja.

Na početku ove 2024. da sumiramo 2023. Kako je poslovalo Globos osiguranje i jeste li ostali i dalje najbrže rastuća osiguravajuća kompanija na tržištu Srbije?

Godina iza nas je bila veoma izazovna i nadasve inspirativna. Zaposleni i rukovodstvo Globos osiguranja su navikli da rade i funkcionišu u okruženju punom izazova. U takvom okruženju mi pružamo najbolje rezultate i na te izazove odgovaramo profesionalno i na veliko zadovoljstvo naših klijenata.

Globos osiguranje je nastavilo da raste, da ulaže u povećanje tehničkih rezervi, unapređuje proizvode, podiže svest i kulturu osiguranja kod osiguranika, ulaže u svoje zaposlene, zapošljava nove radnike, razvija svoju mrežu filijala i na taj način se pozicionira na tržištu osiguranja u Srbiji. Što je najvažnije, Globos osiguranje je i u 2023. godini uspešno izvršilo sve svoje preuzete obaveze prema osiguranicima i na veliko zadovoljstvo Globos porodice, kako zaposlenih, tako i naših klijenata, uspelo da zadrži visoku ažurnost u rešavanju šteta od preko 98 odsto.

U odnosu na 2022. godinu značajno smo smanjili učešće autoodgovornosti u našem portfelju i rasli smo u ostalim vrstama osiguranja. Fakturisana premija na kraju 2023. godine veća je za 37 odsto ili 16,7 miliona evra u odnosu na 2022. godinu. Zabeležen je kako premijski rast, tako i značajan rast likvidiranih šteta. Ukupne štete su za 38 odsto ili 6,5 miliona evra veće u odnosu na 2022. godinu.

Konačnim podacima za tržište osiguranja u 2023. godini još uvek ne raspolažemo, ali na osnovu podataka za prva tri tromesečja, premija Globos osiguranja rasla je najbrže na tržištu osiguranja, oko 34 odsto, dok je tržište poraslo oko 16 odsto. Prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije na 30.09.2023. godine pozicionirali smo se po ukupnoj premiji na 6. mestu od 16 osiguravajućih kompanija koje posluju na domaćem tržištu osiguranja. Uspešno smo sprovodili poslovnu strategiju tokom 2023. godine i uvećali tržišno učešće u imovinskom i dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Prema nezvaničnim podacima završili smo 2023. godinu sa 5,8% tržišnog učešća u neživotnom osiguranju u Srbiji.

Inflacija je bila najčešće spominjana reč kada su u pitanju nestabilnosti na tržištu. Ona se polako vraća u okvire. Očekujete li neke veće turbulencije u ovoj godini i koliko se obazirete na prognoze da će ekonomija ipak stagnirati odnosno da će veći ekonomski rast izostati?

Premija osiguranja na domaćem tržištu beleži realan rast. U prethodnim godinama na osiguravajuća društva u Srbiji su značajno uticala dešavanja van naših granica, kao i faktori na koje mi ne možemo da utičemo ni kao država ni kao pojedinci. Inflacija je imala značajan uticaj kako na visinu odštetnih zahteva, tako i na druge troškove poslovanja. Moram da kažem da smo mudrom politikom države i regulatora uspeli da spoljašnje uticaje zadržimo na minimumu kao i inflaciju. Porasle su i kamatne stope koje su uticale na pad tržišnih vrednosti postojećih ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti što se negativno odrazilo na bilanse osiguravajućih kompanija.

Sve u svemu 2024. godina neće biti laka, ali najavljene velike investicije i razvojni projekti omogućiće dugoročnu ekonomsku stabilnost i rast privredne aktivnosti u Srbiji, odnosno nastavak trenda većeg rasta premije osiguranja domaćeg tržišta od inflacije.

Jedan od najizazovnijih proizvoda na tržištu osiguranja u Srbiji jeste osiguranje poljoprivrede, useva i životinja. Tu kao da se ne dolazi do optimalnog rešenja koje bi značilo više osiguranika i profitabilnost za osiguravače. O tome se polemisalo i na Srpskim danima osiguranja. Kako vidite tu problematiku i kakva su vaša dosadašnja iskustva sa tim proizvodom? Postoji li realna opasnost da zbog trenutne situacije i sve većih rizika u toj oblasti osiguravači izgube interes da nude tu vrstu osiguranja?

Kako se postaviti kao osiguravajuće društvo prema ovoj vrsti osiguranja predstavlja najveći izazov za osiguravače u Srbiji. Ova vrsta osiguranja pretrpela je velike gubitke usled superćelijskih oluja koje su nas zadesile u prethodnoj godini, i koje će se verovatno javljati i u budućnosti. Ne samo zbog prošlogodišnjih ekstremnih šteta već, nažalost i zbog šteta prouzrokovanih nevremenom u dužem nizu godina, suočavamo se sa značajno slabijom podrškom reosiguravajućih društava osiguranju poljoprivrede u Srbiji i nepovoljnim uslovima za reosiguranje.

Globos osiguranje vidi sektor poljoprivrede kao jednu od grana osiguranja sa najvećim potencijalom za rast i tome govori u prilog da smo već treću godinu generalni sponzor najveće sajamske manifestacije u regionu, Novosadskog sajma poljoprivrede. Takođe, aktivno učestvujemo u promovisanju i razvoju ove vrste osiguranja kroz edukaciju poljoprivrednika u čitavoj Srbiji zajedno sa poljoprivrednim zadrugama i ekspertima iz ove oblasti.

Moramo svi zajedno da radimo na jačanju kulture i podizanja svesti osiguranja kod naših farmera, stočara i voćara. Zvaničan poražavajući podatak u Srbiji jeste da je osigurano ispod 15% obradivih površina i sve dok bude tako ne vidim prostor za poboljšanje i unapređenje.

Osiguravajuća društva, Udruženje osiguravača, institucije države Srbije i lokalne samouprave moraju više da rade zajedno na rešavanju ovog problema. Jedino zajedničkim snagama možemo doći do rešenja.

A u kom proizvodu vidite i dalje veliki potencijal za rast na tržištu osiguranja?

Najveći potencijal za rast na tržištu vidim u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, odnosno našem proizvodu GlobosMedic. Mislim da se upravo uloga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja najbolje pokazala u prethodnim pandemijskim godinama, kada je državni zdravstveni sistem bio preopterećen lečenjem pacijenata od, u tom trenutku, nepoznatog virusa, pa je većina drugih pacijenata bila prinuđena i usmerena na privatne zdravstvene ustanove. Kada je reč o riziku po zdravlje smatram da su pandemijske godine za nama, posebno 2020. godina, učinile da ljudi možda budu više svesniji potrebe i značaja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. U prilog tome govori i podatak sa tržišta da je premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u prethodne dve godine rasla značajno brže nego u godinama pre 2020. godine, na šta ukazuje i rast učešća ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji neživotnih osiguranja sa 5,5% u 2019. godini na oko 12% u 2023. godini.

Šta je sve inovativno Globos osiguranje uradilo tokom prethodne godine i kakvi su planovi u tom kontekstu za ovu godinu?

Razvoj digitalnog poslovanja je bio u fokusu u 2023. godini. Akcenat je bio na  marketinškim kampanjama na digitalnim medijima i onlajn prodaji. Ponuda na web shop-u Globos osiguranja je proširena osiguranjem kuća i stanova, odobravan je popust od 15 odsto na sve proizvode koji su prodavani onlajn, angažovani su influenseri za promociju web shopa, ulagano je u promociju preko Google ads, itd. Sve to je rezultiralo prodajom od skoro 10 odsto putnog osiguranja kroz web shop.

Lansiran je novi kasko proizvod usaglašen sa potrebama i željama klijenata i mogućnostima Globos osiguranja i još nekoliko korporativnih proizvoda imovinskih osiguranja.

Ove godine proslavljate 30 godina poslovanja, pretpostavljam da ćete nastaviti sa uvođenjem novina!

Tako je! U 2024. godini Globos osiguranje slavi 30 godina od osnivanja, kao jedna od najstarijih osiguravajućih kompanija na domaćem tržištu. Jubilej planiramo da obeležimo poboljšavanjem određenih proizvoda i povećanjem tržišnog učešća uz očuvanje kvalitetne usluge i liderstva u efikasnom rešavanju šteta. Usavršićemo proizvod putnog zdravstvenog osiguranja i određene korporativne proizvode imovinskih osiguranja. Uvešćemo atraktivnu produženu garanciju za automobile iz Fiat grupe, čiji je OMR grupa, kojoj pripada Globos osiguranje, postala uvoznik krajem 2023. godine. Takođe, planiramo i inovativno osiguranje robe široke potrošnje i uvođenje novih proizvoda na web shop. Lansiraćemo mobilnu aplikaciju za prodaju osiguranja, kao alternativu web shop-u.

Mnogi sektori se suočavaju sa krizom kadrova, pre svega, u pogledu nedostatka adekvatnih profila zaposlenih. Kako vi rešavate to pitanje budući da su vam zbog proširenja poslovanja u prethodnim godinama zaista bili potrebni kadrovi na svim pozicijama?

Često koristim priliku na raznim sastancima da istaknem činjenicu da ljudi rade posao i da su posao ljudi. Bez naših zaposlenih i ulaganja u naše zaposlene jednostavno nema razvoja ni Globos osiguranja. Jedan od prioriteta koje sam sebi zadao jeste konstantna edukacija, ulaganje u naše zaposlene i stvaranje zdravog radnog ambijenta. Radimo na razvoju i edukaciji sopstvenih kadrova, zapošljavamo mlade ljude koju su željni učenja i napretka i uvezujemo ih sa iskusnijim kadrovima kako bi mogli da uče. Kvalitet menadžera se meri brojem zaposlenih koje je obučio. Direktor koji nije „stvorio“ najmanje 10 ljudi  i koji ne prenosi znanje i iskustvo nije dobar direktor. Mogu da kažem da je Globos osiguranje veoma zdrava sredina i grupa ljudi sa veoma kvalitetnim karakternim osobinama i visokim stepenom znanja i iskustva ne samo u oblasti osiguranja već i u drugim oblastima. U prilog govori činjenica da na tržištu vlada veliko interesovanje za zaposlenje u Globos osiguranju. To je možda i podatak na koji sam najviše i ponosan.

U kom pravcu ćete širiti tržište, u kojim vrstama osiguranja i da li ste više usmereni na stanovništvo ili korporativni sektor?

Globos osiguranje je fokusirano u oba pravca. Imamo kapacitet, struku i znanje za razvoj korporativnog dela poslovanja, a isto tako politika otvaranja filijala i fizička prisutnost u gotovo svim gradovima Srbije nam omogućava da usmerimo naš fokus i na osiguranje stanovništva. Članstvo u OMR Grupi, koja se sastoji od velikog broja preduzeća koja posluju sa privredom i stanovništvom, omogućava nam da se uspešno razvijamo u oba pravca.

Šta se može u pogledu ukupnog rasta premije očekivati tokom 2024. od Globos osiguranja? Ipak ste sada dostigli zavidno učešće na tržištu!

U 2024. godini svakako očekujemo nastavak rasta premije, sa prvenstvenim akcentom na rast premije imovinskih osiguranja i privatnog zdravstvenog osiguranja, uz zadržavanje visokog tržišnog učešća i ulazak u prvih pet osiguravajućih kompanija po premiji neživotnog osiguranja.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde