Šta je telematika i kako funkcioniše?

U automobilskoj industriji, a i u osiguranju motornih vozila relativno malo toga se promenilo u protekle tri decenije – sve do sada. Digitalizacija sveta napreduje sve bržim korakom. Sa novim 5G standardom podaci se mogu prenositi još brže preko globalne mreže. Više od dve trećine automobila koji se prodaju širom sveta su povezani. Ugrađeni uređaji i mobilni telefoni već prikupljaju velike količine telematičkih podataka o ponašanju u vožnji u realnom vremenu. To otvara raznovrsne mogućnosti za proizvode zasnovane na korišćenju.

Takođe se menja i odnos prema vlasništvu automobila, posebno među urbanim milenijalcima. Auto kao statusni simbol gubi na važnosti. Pojavljuju se alternative kao što su deljenje automobila, pa tako vlastiti automobil postaje samo jedna od raznih drugih dostupnih mogućnosti prevoza.

Uticaj na učestalost i razmeru budućih šteta na osiguranje automobila teško je predvideti. Može se pretpostaviti da će takozvana „shared economy” imati negativan, a ciljano korištenje podataka iz uređaja u automobilu kao što su ADAS (Advanced drivers assistance systems) sistemi pozitivan uticaj na prouzrokovane štete.

Za osiguravače kao i za proizvođače automobila, ovaj preokret u automobilskoj industriji i širem ekosistemu mobilnosti otvara raznovrsne nove mogućnosti. Jedna od njih su nove tarife u osiguranju motornih vozila pod imenom telematika.

Šta je telematika i kako funkcioniše?

Telematika je veštačka reč koja se sastoji od telekomunikacije i informacione tehnologije, te povezuje oba područja, a koristi se već dugo u logističkoj industriji.

Cilj je da se smanji rizik za osiguravače i osiguranike putem sigurne vožnje. Podaci o vožnji se snimaju, procenjuju i zatim šalju vozaču i prikazuju, na primer, u aplikaciji. Vozač se može prilagoditi i poboljšati svoj stil vožnje prema rezultatima procene. Na osnovu podataka osiguravajuće društvo utvrđuje pojedinačni popust u osiguranju motornih vozila.

U telematičkoj tarifi, osiguravač uzima u obzir i lično ponašanje u vožnji koje se beleži na primer putem aplikacije. Dakle, ko odgovorno vozi, tj. ko se drži ograničenja brzine, drži dovoljno rastojanje ili na dugim distancama pravi pauze, sakuplja u aplikaciji bodove, koji mogu da vode ka plaćanju niže premije. Beleženje jakog kočenja ili čestog davanja gasa, posebno pre i posle krivina, ne vode ka smanjenju premije, ali takvi vozači neće biti kažnjeni. Dakle, nijedan osiguranik nije u nepovoljnom položaju. Osiguranici agresivnijeg stila vožnje ne kažnjavaju se višim premijskim stopama. Svako može platiti samo manje, a koliko manje zavisi od individualnog ponašanja u vožnji. Posebno mladi i neiskusni vozači koji u tradicionalnom modelu plaćaju veću osnovnu premiju, interesuju se za telematik polise, pokazuju podaci kompanije Swiss Re.

Telematika funkcioniše tako što se podaci o vožnji prikupljaju uz pomoću smartphone-a ili telematičkog uređaja i, u većini slučajeva, prosleđuju pružaocu usluga putem aplikacije ili mobilne mreže. Pružaoci usluge procenjuju podatke i obično određuju rezultat vožnje, takozvani „score”. Rezultat se zatim prenosi osiguravaču i koristi se kao osnova za pojedinačni popust u autoosiguranju.

Podaci o vožnji mogu se evidentirati na sledeća tri načina

 – Najjednostavnija varijanta je preko aplikacije na smartphone-u, koja beleži podatke pri vožnji. Mane ove varijante su da podaci mogu biti i netačni, jer aplikacija nije bila upaljena ili se osiguranik vozio na primer taksijem kao i velika potrošnja baterije.

 – Pouzdaniji podaci mogu se dobiti putem telematik uređaja koji je trajno ugrađen u vozilo i automatski prenosi dobijene podatke. Često se postavlja u odeljak za rukavice ili ispod sedišta. Međutim, instalacija nije jednostavna i mora je uraditi stručna radionica što izaziva dodatne troškove.

 – Najpreciznija varijanta, koja se takođe tehnički može implementirati bez velikog napora, kombinacija je smartphone aplikacije i dodatnog senzora. Senzor se često uključuje kao upaljač za cigarete ili kao nalepnica koja se jednostavno pričvrsti na vetrobransko staklo automobila.

Načini na koje se ova vrsta podataka može koristiti u okviru tarifnog mehanizma su višestruki, pa i oni spadaju u tri glavne kategorije:

Komercijalni pristup, odnosno telematika koja se vidi kao opcija na postojećoj tarifi ili kao samostalni proizvod;

Ponuda može biti „stvarna individualna cena” koja se primenjuje tokom godine. Druga mogućnosti je fiksni nivo popusta za prvu godinu i „obećanje popusta”, koji postaje konkretan predlog u vezi s obnovom na osnovu ponašanja u vozilu registrovanom u prethodnih 12 meseci;

Tip varijabli ugrađenih u tarifu – mogu se odnositi samo na pređene kilometre (Pay as you drive) ili mogu uzeti u obzir širi spektar podataka o ponašanju u vožnji (Pay how you drive).

Na regulisanom tržištu kao u Srbiji popust bi se mogao odobriti za neko drugo osiguranje ili putem vaučera za partnerske firme, kao na primer benzinske pumpe.

Prve vrste polisa osiguranja automobila na bazi telematike koje su uvedene u Evropi bile su na bazi telematik uređaja, ali bez cena zasnovanih na telematičkim varijablama. Ova vrsta rešenja se u većini slučajeva komercijalno predstavlja kao neobavezna i može da se aktivira na tradicionalnoj polisi osiguranja automobila za koju postoji odgovarajući paušalni popust.

Pošto u pay how you drive modelu informacije iz aplikacije podstiču razmišljanje o vlastitom ponašanju u vožnji i pomažu u optimizaciji stila vožnje, prouzrokuju i jedan dalji pozitivni efekat. A to je da ovakvo ponašanje minimizuje nesreće na putevima, što zauzvrat podstiče pozitivnu reputaciju za osiguravajuće kuće.

Na bazi dostupnih informacija koje su publikovane (IoT Insurance Observatory 2021) Italija je vodeća sa osam miliona telematik polisa, a slede UK sa milion polisa i Nemačka sa pola miliona polisa.

Nove mogućnosti za osiguravače

Spoj između tradicionalnih polisa osiguranja automobila i telematičkih rešenja i mogućnosti za inovacije trenutno je jedno od glavnih žarišta mnogih osiguravajućih kuća. Osiguranje zasnovano na upotrebi kao što je telematika je dobitak za osiguravače, a istovremeno i kupce.

U današnjem vremenu kupci žele jednostavnu i laku kupovinu osiguranja i ne žele da troše mnogo vremena. Stvoriti pozitivno korisničko iskustvo prilikom kupovine osiguranja nije lako. Pozitivno prvo iskustvo sa osiguranikom može stvoriti vek profitabilnog poslovanja i rezultirati lojalnošću kupca koji promoviše osiguranje kao brend i dovodi nove kupce.

Osiguravači treba da razvijaju atraktivna rešenja osiguranja s dodatnom vrednošću, a istovremeno da pojednostave i digitalizuju prodaju osiguranja kako bi uspešno privukli današnje kupce. Proizvodi automobilskog osiguranja zasnovani na telematici pozitivno utiču na kombinovani racio osiguravača i sjajan su način za etabliranje modernog i inovativnog brenda, poboljšavanje korisničkog iskustva kao i povećanje komunikacije sa osiguranikom.

Proizvodi pay as you drive i pay how you drive pokazali su se sjajnim načinom privlačenja novih kupaca: reč je o jednostavnim, lakim i dodatnim proizvodima koji kupci žele. Ova vrsta osiguranja je interaktivna i zabavna, osiguranici mogu sakupljati bodove, trenirati svoju vožnju ili učestvovati u nagradnim igrama. A kroz aplikaciju, osiguranje može da priušti i digitalno iskustvo osiguraniku.

Segmentacija, potpuno razumevanje riziko profila i potencijalne vrednosti svakog kupca omogućavaju ciljani izbor pozitivnih rizika. Kompanije koje stvore mogućnosti da koriste ove nove izvore podataka u njihovoj proceni rizika, a istovremeno poboljšaju iskustvo kupaca, kandiduju se da budu vodeće u budućnosti industrije osiguranja.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

1 KOMENTAR

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde