Šta nam donosi 2024. u sektoru osiguranja?

Piše Rastko Filipović, direktor Sektora za reviziju i računovodstveno savetovanje, Deloitte Srbija    

Već postaje navika da se pri završetku svake godine, na istu osvrćemo sa utiskom da je bila turbulentna nadajući se da će naredna biti bolja u ekonomskom i geopolitičkom pogledu. Taj trend se nastavlja, tako da možemo reći  da je 2023. godina bila ista takva. Inflacija je i dalje bila na visokom nivou kako globalno tako i u Srbiji. Geopolitička dešavanja su takođe nastavila negativnim tokom, kontinuiranom krizom i konfliktom u Ukrajini,  a od oktobra ovi problemi su se proširili na druge regione što će i te kako uticati na globalnu ekonomiju.

S druge strane, primetni su noviteti i aktuelnosti koje bi mogle značajno uticati na globalna tržišta, uključujući i sektor osiguranja. Rastući uticaj veštačke inteligencije, poput korišćenja alata kao što je ChatGBT, čini se da izaziva promene u svesti osiguravača prema korišćenju različitih tehnologija. Održivost je takođe postala ključna tema u svetu, s očekivanjem da će se sektor osiguranja sve više angažovati u tim aktivnostima.

Zbog svega navedenog očekujemo oprez osiguravača zbog geopolitičkih i globalnih ekonomskih uticaja, a sa druge i smelost u prilagođavanju potrebi za sve većim korišćenjem tehnologije i prihvatanjem novih normi korporativnog upravljanja. Takođe, možemo posmatrati aktivnosti koje očekujemo u 2024. godini kao balans između konzervativnih pristupa usmerenih na prevenciju negativnog uticaja ekonomskih prognoza, ali i nekih smelih odluka koje odražavaju  rastuću težnju za promenama, posebno u domenu tehnologije.

Uticaj tehnologije na transformaciju radne snage

Modernizacija kanala prodaje je već dugo vremena u praksi osiguravača, a najviše se ističu  platforme za internet prodaju, ali i prisustvo FinTech alata i rešenja koji pomažu u procesu prijave šteta, razvoju pretpostavki i predviđanjima potrebnim za rezervisanje sredstava.

Tehnološki razvoji i dalje mogu pomoći u postizanju operativnih ciljeva kao što su poboljšano osiguranje za preciznije određivanje cena i izbor rizika, jačanje upravljanje štetama, ograničavanje troškova gubitaka i poboljšanje efikasnosti racionalizacijom operacija. Tehnologija može unaprediti i dugoročne ciljeve, kao što je proaktivno pomaganje klijentima ka ublažavanju ili eliminisanju rizika pre nego što se dese. Time se promoviše personalizovana uslužnost i dodatno  ojačavaju odnosi sa kupcima i ostvaruje kontakt sa efikasnijim i efektivnijim segmentima tržišta koji su nedovoljno usluženi.

Zastarela zaostavština operativnog funkcionisanja, kao što su stari sistemi, platforme sa više jezgara, složenost integracije, predstavljaju izazov u težnji ka tehnološkoj optimizaciji, čak i kada se sve više podataka i sistema premešta na klaud platforme.

Da bi ova promena bila još uticajnija, osiguravači mogu razmotriti izradu korisničkih interfejsa koji su ne samo privlačni već i intuitivni jačajući digitalni aspekt angažovanja putem tehnologija kao što su veštačka inteligencija (AI) i napredna analitika u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Iako je prvobitna svrha AI bila poboljšanje produktivnosti zaposlenih, ubrzavanje procesa donošenja odluka i smanjenje troškova, važno je napomenuti da AI takođe igra ključnu ulogu u obogaćivanju iskustva korisnika u industiji osiguranja. Spajanje AI sa naprednom analitikom ima potencijal da pruži u realnom vremenu potpuniju sliku klijenata osiguranja, uključujući njihove postupke i osećanja. Ovi uvidi se mogu iskoristiti za ciljanje klijenata personalizovanim ponudama, savetima ili uslugama koje su najrelevantnije za njih u trenucima koji su im najvažniji.

U okviru ljudskih resursa postoji određena svest o potrebi za promenom u načinu razvoja i angažovanja talenta. Funkcije kao što su underwriting, ulaganja i upravljanje štetama ne mogu više delovati nezavisno već se prepoznaje potreba za pristupom zasnovanim na veštinama i prelaskom sa modela usmerenih ka zaposlenima prema ekosistemima radne snage. U skladu s unapređenjem tehnološke arhitekture, osiguravači su primorani da  prošire  tehnološke veštine svoje radne snage. Rezultat ovoga je i pojačan zahtev ka tehnološkoj orijentisanosti u okviru sektora aktuarstva i prodaje, stvarajući time  intenziviranu konkurenciju na tržištu rada kako unutar, tako i van industrije osiguranja.

Održivost i klimatske promene

U skladu s rastućim očekivanjima regulatornih tela širom sveta u vezi s obelodanjivanjem, osiguravači su pod pritiskom da efikasnije inkorporiraju održivost u svoje strategije. Ovaj trend odražava promene u regulatornom okruženju koje podstiču industriju osiguranja da sveobuhvatnije i transparentnije pristupi pitanjima održivosti.

Sa većim angažovanjem i aktivnostima u oblasti održivosti, osiguravači imaju priliku da se pozicioniraju kao održivi ambasadori, te da oblikuju strategije koje doprinose stvaranju boljeg radnog okruženja, tržišta i društvenog uticaja, ne samo u industriji osiguranja, već i šire.

U narednoj godini očekujemo mnogo veću angažovanost sektora pri razvoju strategije i aktivnosti u okviru agende o održivosti, pre svega odnoseći se na klimatski deo. Ta veća angažovanost nosi i određene rizike, pa i prepreke koje se mogu odraziti na efektivnost implementacije ove strategije. Pre svega, one se odnose na mogućnost sektora da odgovori na zahteve učesnika, reputacione rizike, pravne i druge troškove. Dodatno, ističe se problem nedostatka zajedničkih standarda i ključnih pokazatelja uspeha (KPI), što predstavlja izazov u postizanju sveobuhvatnog i efikasnog pristupa održivosti u industriji.

Novi IFRS 17 standard

Neizbežna tema predstavlja  inovacije u okviru finansijskog izveštavanja, a to je dodatno podstaknuto uvodjenjem novog standarda MSFI 17 za grupacije bazirane u Evropskoj uniji. Nova kalendarska godina će biti i prva gde ćemo videti i objavljene finansijske izveštaje po novom standardu. SAD je takođe uvela sličan standard izveštvanja za osiguravače u okviru harmonizacije izveštavnja na globalnom nivou, pa samim tim, i prva primena ovih standarda može izazvati određene poremećaje u načinu kako se finansijski rezultati sektora prate.

Međutim, bez obzira na implementaciju i primenu za 2023. izveštajnu godinu, mnogi osiguravači  imaju još posla, uključujući razvoj načina na koji se komunicira kontekst i značenje finansijskih rezultata po novim računovodstvenim standardima spoljnim zainteresovanim stranama, kao što su analitičari kapitala, rejting agencije i institucionalni investitori. Osiguravači takođe treba da nastoje da iskoristite potencijalne koristi izvan finansijske funkcije, kao što je dugoročno predviđanje za rashode i budžetske potrebe. Štaviše, MSFI 17 može  imati  i širi uticaj na poslovanje, npr. na izbor proizvoda s obzirom da novi standard jasnije prikazuje profitabilnost po proizvodu, odnosno tipu osiguranja. Sektor osiguranja je u jeku značajnih transformacija. U 2024. ulazi s brojnim izazovima i zahtevima za prilagođavanje. Agilnost osiguravača, njihova korporativna kultura i težnja ka promenama predstavljaju ključne faktore koji utiču na to kako će ući u novu godinu.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde