Više

  Dobrodošli na partnersku stranicu

  Generali Osiguranje

  • Lideri na tržištu životnog osiguranja

  • Više od 1600 zaposlenih

  • Preko 2,5 miliona osiguranika

  Generali Osiguranje Srbija je u 2019. godini ostvarilo premiju od 23,1 milijardi dinara i ukupno tržišno učešće 21,5% čime je potvrdilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

  U životnom osiguranju ostvareno je tržišno učešće od 29,4%, a u neživotnom osiguranju od 19,1%.

  Vesti o Generali Osiguranju

  - Advertisement -

  Preporučujemo