Više

  Dobrodošli na partnersku stranicu

  Merkur Osiguranje

  • 222 godine iskustva osnivača

  • reosiguranje kod svetskih reosiguravača

  • interna revizija, eksterna revizija

  • redovno izvestavanje osnivaču, redovno izveštavanje NBS, nadzor NBS

  Ponuda MERKUR OSIGURANJA se odlikuje visokim kvalitetom, orijentacijom ka individualnim potrebama kao i sveobuhvatnim načinom razmatranja. Posvećenost zdravlju i životu mora da se oseti kroz našu ponudu. Zbog našeg dugogodišnjeg iskustva i naše spremnosti za inovacije, naša ponuda obuhvata sve potrebe u različitim fazama života.

  Vesti o Merkur Osiguranju

  - Advertisement -

  Preporučujemo