Zbog čega bi kompanije trebalo da se bave mentalnim zdravljem zaposlenih?

PRATITE NAS

Poslednji članci iz ove rubrike

Pre pandemije koronavirusa, kompanije su se sporadično bavile mentalnim zdravljem zaposlenih, uglavnom kroz prevenciju stresa i sagorevanja na poslu. Pandemija je sa svojim sveobuhvatnim uticajem na nas dovela i do toga da kompanije shvate koliko je važno da, naročito u vanrednim situacijama, rade na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja svojih zaposlenih.

Za početak ove priče o mentalnom zdravlju, pozabavićemo se pre svega razlozima zbog kojih mentalno zdravlje nije bilo popularna tema u poslovnim krugovima. O mentalnim poremećajima se, za razliku od „fizičkih“ bolesti, nije otvoreno pričalo pre svega zbog jednog razloga ‒ stigme, odnosno negativnih stereotipa u vezi mentalnih poremećaja. U kompanijama, ali generalno i u društvu, u velikoj meri je prisutna stigma, koja se ispoljava pre svega kroz neznanje i pogrešnu predstavu o mentalnim poremećajima; zatim kroz negativne stavove, odnosno predrasude; i na kraju kroz diskriminaciju ljudi koji pate od mentalnih poremećaja.

ŠTA KAŽU BROJKE? (Nastavak na sledećoj strani)

Preporučujemo