Oznaka: dunav re

„Inovacije su neizbežan faktor uspešnog poslovanja“

„Dunav Re“ je poslednjih nekoliko godina posebnu pažnju posvetio upravo strategiji razvoja. Akcenat je stavljen na politiku inovacija i ESG faktore (Environmental, Social & Governance). Uspeli smo da se približimo cedentima na nov način, tako što smo umesto gotovih rešenja i standardnih tipova pokrića ponudili pokrića koja su struktuirana tačno prema potrebama svakog cedenta pojedinačno. Danas „Dunav Re“ preuzima rizike iz više od 150 zemalja...

Nema rezultata