Oznaka: ko vlada svetom

Svetom će vladati nova supersila koja preuzima vlast

Jan Bremer je analitičar zainteresovan za sliku sveta i njene glavne aktere. Pre svega, prati političke i ekonomske odnose i dešavanja, kritikuje krize i uređenja, piše, govori i predaje na Columbia Univerzitetu. Često je satiričan, ali i jasan i precizan. Pre nekoliko dana TED.com je objavio njegovo gostovanje koje je već na listi gledanijih. Tema je aktuelna i omiljena Bremerova – svetske sile i odnosi...

Noam Čomski: Ko vlada svetom?

Noam Čomski, poznati ’mudrac’, filozof, lingvista, profesor i cenjeni analitičar svetskih dešavanja, trenutno je najstariji učenjak i kritičar društvenih pojava. Iako su prethodnu dekadu istorije sveta obeležila bitna dešavanja na svakom polju, bilo na ekološkom, ekonomskom ili na polju rasporeda snaga, Čomski je u intervjuima uporno podsećao na najveće opasnosti koje svi moraju da osveste. Iza svega toga pokušao je da pojasni šta to znači...

Nema rezultata