zebra pokret

Slika iz savane – zebra pokret kao ključ za opstanak

U prirodi je uglavnom raspored snaga takav da jedan uvek lovi, dok je drugi žrtva. Zna se ko je predator, a ko beži da bi preživeo. Nije mnogo drugačija slika niti dinamika savremenog poslovanja  - pročitaćete u redovima kreativnijih analitičara. Jedan od živopisnijih prirodnjačkih primera je ambijent savane i ’zebra pokret’ inspirisan uslovima života u savani. Ključ za opstanak Zebre su izuzetno društvene životinje i uvek...

Nema rezultata