Više

  NBS objavio listu 8 sistemski značajnih banaka

  PRATITE NAS

  Poslednji članci iz ove rubrike

  Narodna banka Srbije objavila je listu osam banaka koje smatra „sistemski značajnim” u 2021, što znači da bi pogoršanje njihovog finansijskog stanja ili prestanak rada imali ozbiljne negativne posledice na stabilnost finansijskog sistema.

  Kao i prošle godine, sistemski značajnim bankama Izvršni odbor NBS proglasio je banke: Banca Intesa, UniCredit, Komercijalna, OTP banka, Raiffeisen banka, AIK banka, ERSTE banka i Poštanska štedionica.

  Donetom odlukom se od banaka koje su identifikovane kao sistemski značajne u Republici Srbiji zahteva da održavaju dodatni osnovni akcijski kapital u visini od 1% ili 2% rizične aktive banke, u zavisnosti od stepena njihove sistemske značajnosti, navodi se na sajtu NBS.

  Za Intesu, OTP, UniCredit i Komercijalnu banku ovaj procenat iznosi dva odsto, a za sve ostale sistemski značajne banke jedan odsto.

  Narodna banka Srbije, najmanje jednom godišnje, preispituje zaštitni sloj kapitala za sistemski značajne banke i metodologiju za utvrđivanje sistemski značajnih banaka.

  Preporučujemo