Osiguranje je važnije nego ikad

Globalna istraživanja najvećih rizika u 2022. godini beleže na prvom mestu rizike klimatskih promena, zatim geopolitičke rizike koji su čak pretekli sajber rizike i rizik pandemije, konačno rizike povezane sa finansijskom nestabilnošću, makroekonomskim pogoršanjima i inflacijom. Sve ukazuje da će sve pobrojano biti aktuelno i naredne godine, a možda čak i sa jačim negativnim uticajem, kaže Zoran Blagojević, predsednik IO Wiener Städtische osiguranje u razgovoru za časopis „Svet osiguranja”.

„Osiguranje je u prilici da odgovori mnogim izazovima, kao i da ponudi rešenja za neke od njih. Posvećenost klijentima, zdrava mera konzervativnosti u upravljanju fondovima, uvođenje dodatnih servisa među naše standardne proizvode i usmerenost na naše saradnike je po mom mišljenju put kojim moramo ići hrabro, ali sa dužnom pažnjom”, ističe Blagojević.

Na kraju smo jedne vrlo izazovne godine, a trenutne ekonomske prilike će se nastaviti i naredne godine. Šta možemo da očekujemo u sektoru osiguranja?

Industrija osiguranja će kao i do sada, deliti sudbinu ekonomije društva i života građana. Naša misija je da pružimo finansijsku podršku osiguranicima, našim klijentima, u slučaju nastupanja okolnosti koje smo unapred dogovorili. Vaši čitaoci će uglavnom pomisliti na okolnosti koje predstavljaju izazove i uglavnom dovode do posledica koje su po nas neprijatne (materijalne štete, finansijski gubici, povrede, narušavanje zdravlja, smrt). Ali nije uvek tako. Osiguranje ima svoje mesto i da nas finansijski podrži u situacijama koje su za nas prijatne i time ih učini još lagodnijim (početak školovanja, venčanja, rođenja dece, doživljenja određene životne dobi i sl.).

Sa kakvim rezultatima će Wiener Städtische osiguranje završiti poslovanje ove godine?

Uprkos svim izazovima koje sam spomenuo, očekujemo da uspešno završimo poslovanje u 2022. godini. Nadamo se ispunjenju svih ciljeva koje smo postavili pred sobom, a na to ukazuju i, kako volim da naglasim, „prolazna vremena” na tromesečjima. Rezultati prva tri kvartala su izuzetno uspešni, ostvarili smo rast po svim linijama posla – ujedno i rast viši od rasta tržišta. Stabilan rast je nastavljen, ali bez dovođenja u opasnost ukupnog ekonomskog rezultata. Želim da naglasim da je to rezultat rada sjajnog tima naše Kompanije.

Ono što posebno želim da istaknem i da se ujedno i zahvalim zaposlenima u našoj Kompaniji, odnosi se na angažman velikog broja naših koleginica i kolega iz cele Srbije, koji su i pored svakodnevnih izazova redovnog poslovanja uspeli da odvoje vreme, ulože dodatnu energiju i omoguće kroz svoje aktivnosti i nesebične lične donacije, da brojne organizacije i institucije, koje se bave zaštitom i zbrinjavanjem najranjivijih grupa u našem društvu, dobiju neophodnu pomoć i podršku za rad na izuzetno važnim poslovima za celo društvo.

Više od 600 zaposlenih je učestvovalo u 30 društveno odgovornih akcija na teritoriji cele Srbije. Bavili smo se ekološkim problemima, humanitarnim radom, promocijom zdravih životnih navika, podrškom ustanovama u prevazilaženju operativnih poteškoća kako bi one poboljšale kvalitet usluga koje pružaju korisnicima. Kako se širio krug zaposlenih koji su se uključivali u ovakve aktivnosti, tako se širio i krug onih kojima smo pomagali. Izazovi o kojima sam prethodno govorio iz ugla biznisa, svakako pogađaju i naše sugrađane i mi kao Kompanija moramo da imamo otvorene oči i za takve situacije i da kao pojedinci i kao sistem delujemo solidarno.

U kojim oblastima ste morali najviše da prilagodite poslovanje trenutnim ekonomskim okolnostima?

Inflacija je verovatno jedan od najvećih izazova. U pitanju je fenomen koji štetno utiče na poslovanje industrije osiguranja, ali i na položaj naših klijenata. Problem je zajednički, ali od nas se očekuje rešenje. Mi to imamo i jasno ćemo predočiti našim osiguranicima. Sledeće što bih želeo da istaknem je odgovoran i profesionalan pristup zaposlenih na svakom polju. Prodaja je bila veoma agilna i prisutna na tržištu, ali uz svesrdnu podršku ostalih korporativnih sektora. Rezultat ove sinergije daje nam sigurnost u ostvarenje željenog rezultata, o kom sam govorio. Takođe, želeo bih da spomenem pitanje sankcionih lista koje postaju sve aktuelnije u našem poslu. Zahtevi za njihovim poštovanjem postaju sve izričitiji. I na kraju, već duži niz godina, a poslednjih posebno, suočavamo se sa sve strožim zahtevima regulative, u prvom redu u delu zaštite prava naših klijenata. Stoga slobodno mogu reći da je tekuća godina bila obeležena mnogim promenama u cilju ispunjenja tih zahteva.

Osiguranje je važnije nego ikad

U kojim vrstama osiguranja je povećanje cena neminovno i neophodno?

Osiguranje u Srbiji je tesno vezano sa svetskim tržištem osiguranja i reosiguranja. Pre svega, na našem tržištu posluju kompanije koje su u vlasništvu značajnih svetskih aktera industrije osiguranja. Pre svega preko reosiguranja, bićemo prinuđeni na određeno ponašanje. Rast cena građevinskog materijala, opreme, vozila i auto-delova uticaće i na naše poslovanje. Konkretnije, očekuje se da će inflacija direktnije pogoditi osiguranje autoodgovornosti gde će biti neophodno da za iste štete u budućnosti platimo više usled poskupljenja troškova popravke. U imovinskim osiguranjima može doći do obezvređivanja unapred ugovorenih osiguranih suma ukoliko rizici nisu sagledani adekvatno, a reč je uglavnom o višegodišnjim ugovorima. Moraćemo pažljivije da utvrđujemo osigurane sume, koristeći unapred dogovoren model korekcija cene u skladu sa projektovanom inflacijom. Takođe, rast zarada uticaće kako na visinu troškova koji su deo naknada koje mi pokrivamo, ali i na deo troškova koje izdvajamo za sopstvene zaposlene. Dakle, odgovor je da će to biti neophodno kod skoro svih neživotnih osiguranja ukoliko se inflatorna kretanja nastave.

Da li postoji potreba za regulatornim promenama u nekim oblastima?

Regulatorne intervencije mogu dati pozitivne efekte, ali slobodan sam da naglasim neophodnost dosledne, sveobuhvatne i celovite primene do sada utvrđene regulative i to na način da se obezbedi potpuna ravnopravnost učesnika na tržištu. Pravnik sam po struci i sećam se reči uvaženih profesora o značaju pravne sigurnosti, odnosno prevedeno na današnji rečnik, značaju pravne države i jačanju institucija. Osiguranje je visoko regulisana industrija. Za to svakako postoji i potreba, ali je nužno tom pitanju postupati sa dužnom pažnjom i pronaći pravu meru koja će sa jedne strane pružiti neophodnu zaštitu, ali sa druge strane neće biti smetnja razvoju.

Kriza s jedne šanse negativno utiče na poslovanje, s druge strane u krizi ljudi brinu o onome što im je važno. Gde vidite šansu za osiguravače u trenutnim okolnostima kada i pada kupovna moć građana?

Ukoliko osiguranje, odnosno izdvajanje za osiguranje posmatramo kao trošak, plašim se da ćemo biti u vrhu liste potreba gde će se stanovništvo odricati zbog pada kupovne moći. Međutim, ako uđemo dublje u analizu, lako ćemo doći do sasvim suprotnog stanovišta. Naime, osiguranje je dobar mehanizam da se određeni rizici minimiziraju, što je posebno značajno u kriznim vremenima. Konkretan primer je ekspanzija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, pogotovo od pojave pandemije. U trećem kvartalu naša Kompanija je ostvarila rast od 47,9% dok je ukupno tržište poraslo za 40,9%. Ova vrsta osiguranja se u najvećoj meri ugovara kao kolektivno osiguranje i takav rast govori u prilog činjenici da su poslodavci postali odgovorniji prema svojim zaposlenima. Ugovaranjem ove vrste osiguranja žele da omoguće redovnu prevenciju i adekvatno lečenje u cilju obezbeđivanja ključnog benefita – zdravstvene sigurnosti. Kada govorimo o privredi, naša ponuda osiguranja potraživanja je mehanizam koji se može iskoristiti za zaštitu naplata potraživanja u nestabilnim tržišnim uslovima, što je jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju kompanije. Kašnjenja u plaćanju ili neplaćanje izazivaju teškoće u likvidnosti, utiču na buduće prihode, redovno izmirivanje obaveza i na kraju mogu da dovedu do loših poslovnih rezultata. Iz tih razloga omogućili smo osiguranje potraživanja za privredu jer u periodima krize teško možete uticati na redovnu naplatu od strane kupaca, ali možete obezbediti sigurnost svojih finansijskih potraživanja. Mi smo kadri da preuzmemo brigu o očuvanju finansijske stabilnosti građana i privrede kada su u pitanju određeni rizici.

Gde mislite da osiguravajuća kompanija može napraviti najveću komparativnu prednost na tržištu u odnosu na druge?

Ispunjenjem misije sa početka ovog teksta na brz i efikasan način. Zvuči veoma jednostavno, ali kao i uvek, savršenstvo je u jednostavnosti. Poverenje je najveća komparativna prednost koju jedna kompanija može da ima – i ovo zvuči jednostavno i logično kada se izgovori. A poverenje podrazumeva brojne aspekte odnosa kompanije prema klijentu: pre svega transparentna i razumljiva ponuda osiguranja, zatim dostupnost i preciznost informacija na svakoj tački kontakta sa klijentom, brzina i ažurnost rešavanja odštetnih zahteva, digitalna dostupnost servisa i usluga, održivost poslovanja u vanrednim situacijama, odgovorno ulaganje. Kada klijent zna i veruje da smo mu oslonac za ono za šta smo se obavezali tokom perioda trajanja osiguranja – to je zaista prednost. I ti klijenti nam se po pravilu vraćaju i obnavljaju svoje polise, ugovaraju nove. Značajna prednost će biti i približavanje osiguranja mlađim generacijama, odnosno postizanje višeg stepena svesti o značaju osiguranja kod mlade populacije. Kada to kažem, mislim na školsku populaciju, na generacije koje nam dolaze i na našu obavezu da ih na vreme informišemo i edukujemo o svim vrstama osiguranja. Ako nam proračuni govore da se za osiguranike najbolji efekti polisa životnog osiguranja u finansijskom smislu i u smislu zaštite od rizika ostvaruju ukoliko se one ugovore u dvadesetim godinama, onda je naš zadatak da radimo na pomeranju prosečne starosti osiguranika ka toj starosnoj grupi. Na taj način ne samo da obezbeđujemo zaštitu za pojedinca tokom trajanja dugoročnog ugovora, već se krug zaštićenih širi i na njegovu porodicu i neposredno okruženje tokom istog perioda.

U kojoj meri osiguravači mogu da budu oslonac državi, kao institucionalni investitori, u ovakvim okolnostima?

Pitanje o kom već dugo pričamo. Industrija osiguranja upravlja novčanim fondovima i veoma smo zainteresovani u pogledu investicionih prilika koji zadovoljavaju naše stroge standarde sigurnosti. Samo zakonsko rešenje je takvo da nas usmerava ka sigurnim investicijama, a naš posao je da u regulisanom okviru ostvarimo prinos koji garantujemo osiguranicima. U tom smislu svake godine definišemo ciljanu strukturu investicionog portfelja i planiramo prihode od investiranja, a tokom godine pratimo i poredimo ostvarenja sa projektovanim ciljevima. Takođe redovno pratimo i druge parametre kao što su likvidnost, ročna i valutna usklađenost imovine i obaveza i sprovodimo stretestove kako bismo sagledali uticaj potencijalnih nepovoljnih događaja na naš investicioni portfelj. U tom smislu, država je više nego poželjan partner za nas, a i osiguranje državi, posebno što smo zainteresovani za dugoročna ulaganja.

Kakva su vaša očekivanja za 2023. godinu i na šta će Wiener Städtische osiguranje staviti akcenat u poslovanju?

Uprkos svim izazovima, mi i dalje stremimo rastu i razvoju. Naša Grupa je dugoročno posvećena tržištu Srbije koje posmatra kao veoma perspektivno. Dakle, rast nam je primarni cilj. Sa aspekta poslovne strategije, fokusiraćemo se na kvalitet i efikasnost korišćenja postojećih resursa, dalju optimizaciju procesa u cilju obezbeđivanja višeg nivoa usluga za sve klijente i inovacije koje su neophodne za kreiranje još boljih ponuda osiguranja. Mogućnosti su brojne i želimo da i u budućnosti budemo kompanija koja ne propušta prilike. Za ostvarenje tog cilja važan nam je tim posvećenih, edukovanih i motivisanih saradnika. Unapređenje svih nas će nam biti u fokusu. Upravo naša strategija za narednih pet godina, Agenda 2027 počiva na tri stuba: zaposleni, klijenti, akcionari. To je dokaz naše posvećenosti tržištu i osnovnoj snazi kompanije.

Ulaganje u životnu sredinu, društvo i upravljanje (ESG) kao skup standarda za ponašanje kompanije koje koriste društveno svesni investitori će biti u žiži našeg interesovanja. To je zajednički izraz za uticaj našeg poslovanja na životnu sredinu i društvo, kao i koliko smo robusni i transparentni u upravljanju u smislu vođenja kompanije.

Sve prethodno navedeno ima jasan smisao – da našim klijentima ponudimo inovativna i kvalitetna rešenja iz oblasti osiguranja koja će im biti čvrst oslonac u budućem radu i životu, a sve to na društveno prihvatljiv i održiv način. Nadam se da ćete se složiti da za takav cilj vredi uložiti energiju, vreme, znanje i novac.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde