VKS: Banke ne moraju ni da navode strukturu svojih troškova

PRATITE NAS

Poslednji članci iz ove rubrike

Banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod NKOSK, proizilazi iz dopune pravnog stava koji je na sednici Građanskog odeljenja doneo Vrhovni kasacioni sud.

Reč je o novousvojenoj dopuni prethodnog pravnog stava koji je ovaj sud doneo još 2018. godine, a prema kojoj su se sudovi do sada upravljali.

U oba slučaja, banke imaju pravo da naplaćuju ove troškove prilikom odobravanja kredita pod uslovom da su u ugovoru jasno naznačeni.

Kako je pojašnjeno, banke ne moraju ni da navode strukturu svojih troškova.

 „Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope. Banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu“, navodi Vrhovni kasacioni sud u svom stavu.

Na ovu odluku reagovali su u Udruženju za zaštitu potrošača „Efektiva“ gde kažu da je ovim promenjen dosadašnji stav VKS po kome bankama nije bilo dozvoljena naplata obrade kredita. Iz Advokatske komore Srbije (AKS) tvrde za da će sudeći po ovoj informaciji, na hiljade klijenata koji su podneli tužbe protiv banaka – izgubiti sporove.

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić je rekao da je za kreditni rejting Srbije i izglede za njegovo dalje povećanje, očuvanje poverenja investitora u državne hartije od vrednosti na međunarodnom tržištu, za nastavak stranih i domaćih investicija, veoma važna poruka o pravnoj sigurnosti investicija koja je ovakvim stavom VKS poslata.

Preporučujemo