Oznaka: psihijatar

Vladeta Jerotić o pravoj krizi i srpskom karakteru

Da krupne nevolje pokreću na promene pisao je i psihijatar Vladeta Jerotić. Ovde se oslanjao na iskustvo Junga koji je tvrdio da je ’čovek čudovišno konzervativno biće’ koga na promenu mogu da pokrenu samo takve, velike nevolje. U tekstu o krizama i lažnim krizama u životu ljudi i naroda, Jerotić je na svoj duboko analitičan i razgovetan način uspeo da objasni šta je kriza, ona...

Vladeta Jerotić o umoru: Da li ste zaista umorni ili je problem mnogo dublji?

Vladeta Jerotić je ovako zapisao: „Mnogo je ljudi, najrazličitije starosti, koji se često, neki i godinama, žale na osećanje umora. Među ima njima i mladih i sasvim mladih osoba koji nas začude i zbune upornim žalbama na umor. Kada lekar traži da ovakve osobe bliže opišu to svoje stanje umora, pada u oči relativno siromaštvo opisa s jedne strane i sa druge, monotonija i stereotipnost ovakvog...

Vladeta Jerotić o strahu od uspeha. Ko su baksuzi?

Svaki neuspeh u životu svaki čovek doživljava na svoj, karakterističan, način. Nije važno da li se radi o nekoj ’intimnoj drami ili drami društvenih...

Mudrost i može li se izmeriti? Pokušajte novom skalom

Ako želite da poradite na svom zdravlju, uradite analize krvi, pratite krvni pritisak i nivo holesterola. Tako bar danas uče lekari i farmaceuti. A...