MINIVJU: Tamara Simić Pajović, T-S Legal

Foto: T-S Legal

Advokatska kancelarija T-S Legal posluje deset godina u Srbiji. Koliko je bilo izazovno u godinama koje su obeležile brojne ekonomske, zdravstvene i geopolitičke krize, graditi dobru reputaciju i poverenje klijenata, razgovarali smo sa Tamarom Simić Pajović, T-S Legal.

Koliko je bilo izazovno na ovom desetogodišnjem putu?

Bilo je veoma izazovno, imajući u vidu da je u ovom, i danas neizvesnom periodu, trebalo osmisliti jasnu viziju i strategiju poslovanja, a zatim to i sprovesti u delo. Na samom početku, najveću (savetodavnu) pomoć, pružila mi je renomirana kancelarija iz Zagreba, kako organizaciono tako i stručno: saveti su se posebno ticali rada sa velikim privrednim društvima, što je njihova specijalnost i po čemu su prepoznati kao jedna od vodećih kancelarija u Hrvatskoj. Kancelarija se tokom poslovanja specijalizovala za naplatu potraživanja, bankarsko pravo i finansije, te privredno pravo.

Ovoj specijalizaciji su u velikoj meri doprinele brojne ekonomske krize u prethodnoj deceniji, koje su se prelile i na domaće tržište, što se odrazilo na povećanje zahteva klijenata, posebno banaka i telekomunikacionih kompanija, za takvim tipom usluga. Kao posledica kriza došlo je do naglog rasta obima problematičnih potraživanja. Reagujući na ovaj trend, naša kancelarija je morala da investira u dodatne poslovne kapacitete da bi izašla u susret većoj tražnji za ovim uslugama. Zatim je nastupila i pandemija koja je dodatno otežala normalno poslovanje privrede. Nastojimo da sve navedene uticaje prevaziđemo većim zalaganjem i ulaganjem značajnih resursa u kontinuiranu obuku zaposlenih, ekspanziju stručnih znanja, ne samo u domenu prava, već i industrija u kojima naši klijenti posluju.

Specifični ste i po tome što nudite celovitu uslugu u oblasti naplate problematičnih potraživanja (NPL). Za koje sve vrste naplate potraživanja ste specijalizovani?

T-S Legal tim pruža sveobuhvatnu pravnu podršku u domenu upravljanja potraživanja kako učesnicima finansijskog tržišta u Srbiji, tako i telekomunikacionim kompanijama i drugim kompanijama koje se susreću sa velikim brojem problematičnih potraživanja u svom poslovnom portfoliju. Obezbeđujemo maksimalnu efikasnost u naplati koja se postiže sinhronizovanim trojnim pristupom: Call centar –Advokati – Izvršitelji. Obezbeđujemo našim klijentima efikasnu naplatu bez reputacionog i finansijskog rizika, pritom sagledavajući sve potrebe klijenata, aspekte saradnje i transakcija koje su predmet naplate.

Postoji li bojazan od rasta problematičnih kredita?

Nivo problematičnih kredita u Srbiji je važna determinanta ekonomskog razvoja i prepoznat je kao prepreka daljem ekonomskom prosperitetu. Oni su značajan izazov za bankarski sektor i privredu. Najveći izazovi za poslovanje bankarskog sektora u Srbiji su smanjena kreditna sposobnost klijenata, kao i tražnja za kreditima.

Bili smo svedoci rasta bazičnih kamatnih stopa Evropske centralne banke, kao i Narodne banke Srbije, od septembra 2023. godine primetno je mirovanje bez daljih podizanja kamata uz stabilizaciju inflacije. U nekoliko navrata Banke su revidirale svoje kreditne politike i risk apetite, što je dodatno obezbedilo da se bruto problematični krediti danas drže na razumnom nivou.

Ipak, realno je očekivati da će doći do rasta nenaplativih kredita u narednom periodu imajući u vidu probleme kroz koje prolazi naša zemlja, kao i region i čitava Evropa. Svakako, treba biti obazriv jer neizvesna geopolitička situacija uz inflaciju i visoke kamatne stope, dovodi do opasnosti da će udeo NPL kredita porasti.

Pomenuli ste da blisko sarađujete sa jednom od vodećih advokatskih kancelarija u Hrvatskoj. Koju specijalizovanu regionalnu pravnu podršku klijenti mogu da dobiju?

Posredstvom kancelarije T-S Legal, sva pravna i fizička lica sa ovih prostora, mogu preko advokatske kancelarije iz Zagreba „Mađarić & Lui“, da dobiju sveobuhvatnu pravnu pomoć na teritoriji Hrvatske. Stručno znanje i detaljno poznavanje lokalnih propisa naše partnerske kancelarije omogućava nam da pružimo najbolju uslugu u regionu. Naravno, isto važi i u suprotnom smeru, tako da redovno pružamo pravne usluge hrvatskim kompanijama koje posluju i na našem tržištu.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde