Osiguranje u 2021: Tri pitanja za Mirjanu Bogićević, Sava neživotno osiguranje

U otežanim uslovima poslovanja, sektor osiguranja ipak je ostvario rast premije u prvih devet meseci 2020. godine od oko dva odsto, navode menadžeri osiguravajućih kompanija. Ali, očekuje se da će se negativni efekti sigurno odraziti na profitabilnost na kraju godine, koju je obeležila pandemija.Usavršavanje onlajn usluga postalo je borba za goli opstanak.

Sa krajem nepredvidive i nimalo lake godine, «Svet osiguranja» razgovarao je sa menadžerima osiguravajućih kuća o nestabilnim uslovima poslovanja tokom pandemije i o tome kako je industrija osiguranja prilagodila poslovanje tokom krize 2020. godine.

Ovo su tri pitanja koja smo postavili:

1.Osim pandemije, šta je po vama obeležilo 2020.godinu u ekonomskom smislu? Šta je u sektoru osiguranja bilo značajno?

2.U kojoj meri je pandemija uticala na ostvarivanje rezultata?

3.Kakva je strategija napravljena za 2021.godinu budući da čak i ako bude vakcine ona sasvim sigurno neće doći do svakog građanina ni do kraja iduće godine?

Ovo su odgovori Mirjane Bogićević, predsednice Izvršnog odbora „Sava neživotnog osiguranja„.

1. Teško da se bilo koji značajan događaj, trend ili pojava u bilo kom aspektu ljudske aktivnosti, a posebno u ekonomiji tokom 2020. godine može posmatrati i tumačiti bez povezivanja sa pandemijom. Pojedine delatnosti su potpuno ili u najvećem obimu zamrle svoje aktivnosti (turizam, avio-saobraćaj, ugostiteljstvo), dok gotovo sve druge otežano posluju, što se konačno vidi kroz pad BDP-a. Velika neizvesnost sa jedne strane, ali i posvećenost, kreativnost i razboritost kao odgovor na novonastale okolnosti, pa i na domaćem tržištu osiguranja, obeležile su ovu godinu. Realizacija rizika kakav je pandemija COVID-19 je globalno, na eksplicitni, izuzetno preteći, razarajući i bolan način ukazala na ulogu i značaj osiguranja za ublažavanje ogromnih štetnih posledica neizvesnih događaja (u ovom slučaju: pandemije). Bez sumnje, i sami osiguravači su se tokom pandemije našli pred ogromnim izazovima – kako finansijskim (globalni gubici), tako i pred onima tehnološko-organizaciono i kadrovske prirode. Projekti razvoja pojedinih proizvoda, uvođenja sistema, promene koncepata poslovanja i tehničkih rešenja preko noći su dobili nove oznake prioriteta. Digitalizacija, koliko god i pre pojave pandemije bila definisana kao ključni aspekt za dalji razvoj osiguranja, preko noći je postala uslov opstanka. Tradicionalni koncept rada iz  kancelarije transformisan je u rad „na daljinu“, pri tome bez značajnijeg ugrožavanja bezbednosti, pouzdanosti i zakonitosti obavljanja poslova. Treba očekivati da se u narednom periodu implementiraju brojna unapređenja koncepta rada „na daljinu“ za kojima su tokom pandemije prepoznate potrebe, prednosti i nedostaci. Ono što je sigurno, povratka u celosti na stari koncept rada neće biti, a najveći napredak ostvariće oni koji su u ovoj situaciji prepoznali šansu, blagovremeno se prilagodili i bili spremni da uče, razvijaju rešenja i primene dobra iskustva.         

2. Izuzimajući proizvode osiguranja čija je prodaja drastično pala kao direktna posledica pandemije (putno zdravstveno osiguranje), zadovoljni smo ostvarenim rezultatima, kako premijom tako i očekivanom profitabilnošću. Kada je reč o aktivnostima koje su bile planirane za 2020. godinu, činjenica je da je izostala realizacija izvesnog broja projekata, dok su, iz razumljivih razloga resursi u međuvremenu preusmereni na druge koji su u okolnostima pandemije dobili prioritet. 

3. Iako nema univerzalnog recepta i rešenja za sve, digitalizacija je ovog časa nezamenjivi „ključ“ za unapređenje svih procesa i ugovaranje standardnih proizvoda u portfelju kompanije. Veliki rad je uložen i velika su očekivanja od  unapređenja ključnih poslovnih procesa kroz digitalizaciju. Takođe, imamo značajna očekivanja od unapređenja efikasnosti organizacije poslovanja koja uključuje i koncept rada „na daljinu“, a koju smo za naredni period isplanirali korišćenjem iskustva iz ove godine i primenom na toj osnovi razvijenih i unapređenih rešenja. 

Kad govorimo o osiguravajućim pokrićima, a posebno u okolnostima velike senzitivnosti na obim i cenu koju su klijenti posebno razvili tokom pandemije, ponuda proizvoda osiguranja je planirana sa ciljem da se maksimalno prilagodi zahtevima tržišta i obezbedi konkurentnost. Planirali smo rast premije u 2021. na bazi zakonitog, pouzdanog, dovoljno fleksibilnog i maksimalno efikasnog poslovanja.  

Želimo i nadamo se da će kompanija tokom 2021. godine doći u priliku, kao što verujemo da će to učiniti i cela delatnost nakon što opasnost od pandemije COVID-19 prestane, da se na primereni način zahvalimo svojim klijentima, kao i svojim zaposlenima na razumevanju, saradnji, entuzijazmu i lojalnosti u prethodnom teškom periodu. Naši planovi za 2021. godinu su osmišljeni i očekujemo da će se realizovati. Inače, usmereni su ne samo na finansijski aspekt i obezbeđenje efikasnosti internih procesa, već svakako i posebno na podršku i doprinos razvoju društvene zajednice, na napredovanje, učenje i razvoj zaposlenih, kao i na potrebe klijenata i brigu o njima.  

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

Komentari +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde