Više

  Cloud usluge koristi tek trećina preduzeća u EU

  PRATITE NAS

  Poslednji članci iz ove rubrike

  Gotovo sva preduzeća u EU imala su u 2020. godini pristup internetu, ali tek nešto više od trećine njih koristilo je cloud usluge, pokazalo je istraživanje evropske statističke kancelarije.

  Cloud usluge pošteđuju preduzeća obaveze gradnje IT infrastrukture budući da im ključne usluge, poput pristupa e-pošti i skladištenje podataka, osiguravaju specijalizovane kompanije s velikim kompjutorskim resursima.

  Iako su u 2020. godini gotovo sva preduzeća u EU imala pristup internetu, samo njih 36 odsto koristilo se cloud uslugama, utvrdio je Eurostat. Njihov je udeo ipak porastao u odnosu na 2016. kada ih je koristilo njih 19 odsto.

  Najpopularnija je usluga među kompanijama u 2020. bio je pristup sistemu e-pošte, koju je koristilo 76 odsto kompanija. 

  Preporučujemo